Fantasia Event Management Limited
 
Fantasia Event Management Limited 多年來信譽優良,櫥窗製作由設計到生產及安裝一手包辦,深得各大品牌支持。

服務範圍包括 : 櫥窗製作、Pop-Up store、搭建演講台架、木製家具、展示道具、亞加力製品、玻璃纖維製作、裱畫及Props,全部用心製作。

公司於國內自設廠房配備多樣機器設備,可作不同類型的技術加工項目。製作專業認真, 為客戶提供高質素的服務。

我們為客戶提供製作上的意見,免費現場覆尺及即時報價服務,歡迎來圖報價及電郵查詢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聯絡我們
 
 
 
 
 
香港葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓A室
 
 
 
 
 
 
 
 
2384-8919
 
 
 
 
 
 
 
 
2388-4556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

網上查詢

 
 
 
 
*
 
*
 
*